Chuyên mục: Tin GD sở giáo dục. Lượt xem:914
Gửi bởi: dthmai, ngày 29/04/2011

Thông báo nhận giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2010 - 2011

          ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO                               

 

 


THÔNG BÁO

 

Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT cử cán bộ nhận giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố khóa thi ngày 5/3/2011 (lớp 12) và 25/3/2011 (lớp 9) tại Phòng Giáo dục Trung học (lầu 9 – Phòng 9.2) vào các ngày thứ sáu 29/4/2011 và ngày thứ tư 4/5/2011 (gặp Thầy Quách Tú Chương)

                                                           

Phòng Giáo dục Trung học

                                                                                   

 


>> Nhấn vào đây để xem bài viết từ Sở Giáo Dục và Đào tạo TP.HCM

Bài viết cũ hơn


Bài viết mới hơn