Chuyên mục: BGH Thông báo. Lượt xem:1604
Gửi bởi: dthmai, ngày 29/01/2011

Khẩn : Về họp sơ kết Học kì I năm học 2010 - 2011 các tổ chuyên môn THPT (có điều chỉnh môn GDCD, NGLL)

           UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   
 


           Số :   128/GDĐT-TrH                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2011

               Về Họp sơ kết HKI                                                          

             năm học 2010 – 2011

 

                                   Kính gửi : Hiệu trưởng các trường THPT

 

            Thực hiện kế hoạch năm học 2010 – 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Học kì I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Học kì II  năm học 2010 – 2011 các bộ môn THPT cụ thể như sau :

 

STT

Thời gian

Môn

Thành phần tham dự

Địa điểm

1

8 giờ  00 Thứ Sáu   11/2/2011

Sinh học

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ

Quận 5

2

8 giờ 00 Thứ Sáu 11/2/2011

Tiếng Trung

Giáo viên bộ môn

TTGDTX

Tiếng Hoa Thành phố

66 Hải Thượng Lãn Ông

Quận 5

3

7 giờ 30 Thứ Sáu 11/2/2011

Tiếng Pháp

Toàn thể giáo viên Tiếng Pháp THPT

THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Sale Francophone)

275 Điện Biên Phủ Q3

4

8 giờ 00 Thứ Sáu 11/2/2011

Tiếng Anh

Tổ trưởng chuyên môn

Hội trường C

THPT Trần Đại Nghĩa

53 Nguyễn Du

Phường Bến Nghé Quận 1

5

8 giờ 00 Thứ Bảy 12/02/2011

GD

QP-AN

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 7 Quận 3

6

9 giờ 30 Thứ Bảy 12/02/2011

Thể dục

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 7 Quận 3

7

8 giờ 00 Thứ Ba 15/02/2011

Toán

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Trần Đại Nghĩa

53 Nguyễn Du Phường Bến Nghé Quận 1

8

8 giờ 00 Thứ Ba 15/02/2011

Tin học

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ

Quận 5

9

8 giờ 00 Thứ Ba 15/02/2011

Lịch sử

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 7 Quận 3

10

8 giờ 00 Thứ Ba 15/02/2011

Địa lí

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

STT

Thời gian

Môn

Thành phần tham dự

Địa điểm

11

8 giờ 00 Thứ Tư 16/02/2011

Vật Lý

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Bùi Thị Xuân

73 – 75 Bùi Thị Xuân

Quận 1

12

8 giờ 00 Thứ Tư 16/02/2011

Hoá học

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ

Quận 5

13

8 giờ 00 Thứ Tư

16/02/2011

Ngữ Văn

Tỗ trưởng chuyên môn và Hội đồng bộ môn

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

14

8 giờ 00 Thứ Năm 17/02/2011

KTNN

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ

Quận 5

15

8 giờ 00 Thứ Năm 17/2/2011

KTCN

Tổ trưởng chuyên môn

TTKTTHHN

Lê Thị Hồng Gấm

147 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

16

8 giờ 00

Thứ Năm 17/02/2011

Nghề nấu ăn, nhiếp ảnh, Thủ công mỹ nghệ

Tất cả giáo viên dạy nghề THPT

TTKTTHHN

Lê Thị Hồng Gấm

147 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

17

8 giờ 00 Thứ Bảy 19/02/2011

GDCD

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 7 Quận 3

18

10 giờ 00 Thứ Bảy 19/02/2011

NGLL

Đại diện Ban chỉ đạo

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 7 Quận 3

 

            Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử người đi dự Hội nghị đông đủ, đúng thành phần.

                                                                         TL. GIÁM ĐỐC

                                                               TRƯỞNG PHÒNG GDTrH

Nơi nhận :

- Như trên.

- Ban Giám đốc “để báo cáo”                                                          đã kí

- Lưu : VP, GDTrH

 

 

                                                                                Lâm An

 

 

 

>> Nhấn vào đây để xem bài viết từ Sở Giáo Dục và Đào tạo TP.HCM

Bài viết cũ hơn


Bài viết mới hơn