Sinh nhật tháng 1
Thầy Nguyễn Viết Nguyện1/1
Cô Bùi Thị Ngọc Minh1/1
Nguyễn Thị Út1/1
Cô Phạm Thị Thanh Huyền1/1
Thầy Tô Việt5/1
Hoàng Hữu Hoan6/1
Cô Kiều Thị Sinh12/1
Thầy Trần Quang Thêu15/1
Phạm Thế Vinh17/1
Thầy Trương Minh Cường19/1
Cô Nguyễn Thị Hường21/1
Cô Nguyễn Thụy Hoài Phương21/1
Cô Đặng Thị Xuân24/1
Thư viện tham khảo