Sinh nhật tháng 8
Thầy Nguyễn Thanh Hà6/8
Cô Lê Thị Hồng Phước8/8
Thầy Võ Tấn Huân14/8
Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc14/8
Cô Đặng Thị Thanh Mai15/8
Cô Trịnh Thị Kim Hương15/8
Cô Phạm Thị Thùy Ninh19/8
Cô Đặng Thị Hồng Nhung19/8
Thầy Nguyễn Đức Lâm19/8
Cô Nguyễn Thị Hồng26/8
Cô Lê Thị Xuyến26/8
Thư viện tham khảo